O nás

Odborné skúsenosti a prax v odbore ortopédia, športová ortopédia, traumatológia ako aj v diagnostike a liečbe ochorení pohybového aparátu u detí a adolescentov.

MUDr. Martina Zachvejová Maslenová

 • Absolventka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
 • Získaná špecializácia v obore ortopédia a traumatológia pohybového ústrojenstva LF UK v Bratislave
 • Absolvované odborné stáže a kurzy zamerané na manažment úrazov a tumorov
 • V minulosti lekár a odborný garant špecializovaného tímu Medical Centra automobilového pretekárskeho okruhu Slovakia Ring  
 • Ortopéd v súkromnom zdravotníckom zariadení

           OBJEDNAŤ SA ONLINE: DOSPELÍ KLIENTI 

      MUDr. Jakub Gábriš
 • Absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • Pôsobil vo Fakultnej nemocnici v Trnave na Traumatologicko - ortopedickej klinike, kde sa zaoberal diagnostikou a liečbou úrazov 
 • Absolvované odborné stáže a kurzy zamerané na manažment úrazov a tumorov
 • V oblasti ortopédie sa zameriaval najmä na oblasť endoprotetiky
 • Od detstva aktívny športovec 
 • Pôsobil v 1.lige hádzanej a cyklotrialu
 • V súčasnosti aktívny v enduro cyklistike a súťažiaci v autoslalome                                     OBJEDNAŤ SA ONLINE: DOSPELÍ KLIENTI 


       MUDr. Jozef Barinka PhD.

 • Absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • Získaná špecializácia v obore traumatológia LF SZU v Bratislave
 • Doktorandský titul PhD na tému poranenia členkového kĺbu
 • Zúčastnil sa viacerých odborných kurzov a workshopov so zameraním na operačnú liečbu úrazov, poúrazových stavov a degeneratívnych zmien pohybového ústrojenstva
 • Aktívne sa ako operatér venuje diagnostike, liečbe a všeobecne komplexnej problematike úrazových a poúrazových stavov, zameriava sa na poranenia hornej končatiny, zápästia, ruky.
 • V súčasnosti aktívny v enduro cyklistike a ako rekreačný bežec                                            OBJEDNAŤ SA ONLINE: DOSPELÍ KLIENTI 


        MUDr. Viktor Dubravay

 • Absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • Získaná špecializácia v obore ortopédia a traumatológia pohybového ústrojenstva LF UK v Bratislave
 • Absolvované odborné domáce a zahraničné stáže so zameraním prevažne na detskú ortopédiu
 • V minulosti lekár Detskej ortopedickej kliniky v Bratislave

            OBJEDNAŤ SA ONLINE: DETI

Prijímame nových pacientov!

ORDINAČNÉ HODINY

Vyberte si z viacerých termínov

DOSPELÍ
Objednaní klienti

Pondelok: 09:00 - 15:00

Utorok: 09:00 - 19:00

Streda: 09:00 - 15:00

Piatok: 09:00 - 15:00

DETI

Pondelok: 15:00 - 19:00

Štvrtok:      9:00 - 18:00

Chcem sa objednať na presný termin cez: