O nás

Odborné skúsenosti a prax v odbore ortopédia, športová ortopédia, traumatológia ako aj v diagnostike a liečbe ochorení pohybového aparátu u detí a adolescentov.

MUDr. Martina Zachvejová Maslenová

  • Absolventka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
  • Získaná špecializácia v obore ortopédia a traumatológia pohybového ústrojenstva LF UK v Bratislave
  • Absolvované odborné stáže a kurzy zamerané na manažment úrazov a tumorov
  • V minulosti lekár a odborný garant špecializovaného tímu Medical Centra automobilového pretekárskeho okruhu Slovakia Ring  
  • Ortopéd v súkromnom zdravotníckom zariadení

OBJEDNAŤ SA ONLINE: DOSPELÍ KLIENTI

MUDr. Viktor Dubravay

  • Absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
  • Absolvované odborné domáce a zahraničné stáže so zameraním prevažne na detskú ortopédiu
  • V minulosti lekár Detskej ortopedickej kliniky v Bratislave

OBJEDNAŤ SA ONLINE: DETI

Prijímame nových pacientov!

ORDINAČNÉ HODINY

Vyberte si z viacerých termínov

DOSPELÍ
Objednaní klienti

Pondelok: 09:00 - 15:00

Utorok: 09:00 - 15:00

Streda: 09:00 - 15:00

Štvrtok: 09:00 - 15:00

Piatok: 09:00 - 15:00

DETI

Pondelok: 09:00 - 15:00

Štvrtok: 09:00 - 15:00

Chcem sa objednať na presný termin cez: