Úloha vitamínu C pri intenzívnej fyzickej záťaži

25.02.2018

Pri celkovom zdraví každého jedinca je veľmi dôležitá dynamická rovnováha metabolických a fyziologických procesov. Porušenie tejto rovnováhy vedieť k záťažovému podnetu organizmu v podobe stresu. Medzi takéto stresory patrí aj intenzívna fyzická záťaž.

Rekreačný šport, ale aj primerané krátkodobé telesné cvičenie 3-4 krát za týždeň v trvaní 15-60 min pri 40 - 60 % intenzite max. spotreby kyslíka (VO2 max) má na imunitný systém stimulačné účinky, prípadne jeho aktivity výraznejšie neovplyvňuje. Naproti tomu môže mať dlhotrvajúci a intenzívny tréning bez nedostatočnej regenerácie, ktorý je súčasťou vrcholového športu (nesprávne zvolenej intenzity tréningov), za následok znižovanie obranyschopnosti organizmu. 

Po akútnej fyzickej záťaži vzniká krátkodobé obdobie zníženej imunitnej odolnosti tzv. imunosupresívne okno. Zanedbanie nedostatočnej regenerácií a opakovanej imunosupresii môže dôjsť k zníženiu imunitnej odolnosti organizmu, kedy sa zvyšuje náchylnosť k infekciám, zraneniam a vzniku chronického únavového stavu. Intenzita a doba trvania týchto zmien závisí od druhu vykonávaného športu, namáhavosti tréningu a samozrejme individuality jedinca. Pri dlhotrvajúcej opakovanej záťaži koncentrácia plazmatického vitamínu C klesá a zvyšuje sa tvorba tzv. reaktívnych kyslíkových radikálov (ROS). ROS sa pri bežnej záťaži odstraňujú vnútornými bunkovými antioxidačnými mechanizmami, ktoré však pri zvýšenej fyzickej záťaži významne znižujú antioxidačnú kapacitu organizmu. Pri nedostatku antioxidantov ROS spôsobuje chronickú zápalovú reakciu, ktorá vedie ku vzniku mnohých chronických ochorení spojených s chronickým únavovým syndrómom a autoimunitnými ochoreniami.

Ak sa telo nachádza v akomkoľvek nerovnovážnom stave bez ohľadu na príčinu, mnohonásobne rastie potreba zvýšenej koncentrácie vitamínu C. Dostatočná koncentrácia sa dá docieliť iba priamym podaním vitamínu C do krvi. Pričom vitamínom C sa nie je možné predávkovať. Telo si vezme toľko, koľko si podľa svojich aktuálnych potrieb vyžaduje. Pred podávaním vysokých dávok vitamínu C v infúznej podobe je dôležité vedieť, či má pacient dobrú funkciu obličiek. Prípravok by nemali dostávať ani pacienti s problémami metabolizmu železa a jeho ukladania v organizme. Po podaní infúzie treba myslieť na zvýšený prísun tekutín.

Potenciál vitamínu C je dôležitý nielen pre vrcholových športovcov, ale aj pre bežne aktívnych ľudí, ktorí sa venujú akémukoľvek športu, či aktívnemu spôsobu trávenia voľného času.

Infúzna liečba vitamínom C pôsobí:

  • Protizápalovo a má silný protiinfekčný a protialergický efekt
  • Zvyšuje odolnosť voči fyzickej záťaži a bolesti
  • Znižuje mikropoškodenia svalov (aj svalovica je vďaka nej miernejšia)
  • Podporuje hojenie rán a tvorby kolagénu
  • Významne pôsobí pri obrane proti osteoporóze a ateroskleróze
  • Detoxikačne

Vysoké dávky vitamínu C sa odporúčajú podávať v najrizikovejších obdobiach (jar/jeseň) alebo v rámci väčšej záťaže. Pozitívne ovplyvňuje nielen imunitný, nervový, ale aj kardiovaskulárny systém.

Máte záujem o bližšie informácie alebo aplikáciu infúznej terapie vitamínom C?

V našej ambulancii vám radi poradíme.