PEPTYS - tam, kde zlyháva kolagén učinkuje Peptys

21.04.2024

Začína to znížením zápalu a bolesti

Zníženie zápalu a bolesti

LWP v PEPTYS sa zapájajú do zložitých interakcií v rámci bunkových signalizačných sietí. Špecificky sa zameriavajú na zápalové dráhy väzbou na receptory a inhibíciou enzýmov, ktoré zápal spúšťajú. Moduláciou týchto bunkových aktivít pomáhajú LWP obnoviť vyváženú imunitnú odpoveď, ktorá je rozhodujúca pre zníženie chronického zápalu.Inhibícia degradácie tkanívLytické enzýmy ako matricové metaloproteinázy (MMP) hrajú kľúčovú úlohu pri degradácii tkaniva. LWP inhibujú nadmernú aktivitu týchto enzýmov, obmedzujú nadmerné odbúravanie zložiek extracelulárnej matrice, čím znižujú zápal a súvisiacu bolesť.


Pokračuje posilnením a regeneráciou tkanív

Stimulácia tvorby kolagénu

LWP stimulujú fibroblasty a chondrocyty na zvýšenie syntézy kolagénu, hlavnej zložky chrupavky a spojivových tkanív. Táto selektívna stimulácia je životne dôležitá pre udržanie integrity tkaniva a uľahčenie procesu hojenia.Podpora regenerácie tkanivaReparácia tkaniva zvyčajne vedie k tvorbe jaziev, ktoré sú funkčne horšie ako pôvodné tkanivo. LWP posúvajú reakciu tela smerom k regenerácii, čím podporujú tvorbu tkanív, ktoré sa štruktúrou a funkciou viac podobajú ich pôvodnému stavu.


A končí zlepšenou mobilitou

Udržiavanie zdravia chrupavky

Chrupavka, tlmiace tkanivo v kĺboch, sa časom opotrebováva. LW peptidy pomáhajú udržiavať zdravie chrupavky tým, že podporujú syntézu jej základných zložiek a zabraňujú ich rozpadu, čím zachovávajú funkčnosť kĺbov.Zvýšená pohyblivosť kĺbov vďaka zdravej chrupavkeZlepšené zdravie chrupavky sa priamo premieta do zlepšenej pohyblivosti kĺbov. Kĺby sa stávajú pružnejšie a menej bolestivé, čo umožňuje plynulejší pohyb a lepší rozsah pohybu.