Odchýlky končatín

21.03.2018

Medzi časté príčiny návštevy ortopéda s dieťaťom v detskom veku radíme odchýlky chôdze a postavenia dolných končatín a "ploché nohy". Deti častokrát nekráčajú tak, ako malí dospelí, čo často zneisťuje rodičov dieťaťa a ostatných rodinných príslušníkov. Napr. zdravé batoľa chodí na širokej báze a má zo začiatku nohy do "O" (tzv. varózne postavenie), ktoré sa postupom veku menia do "X" (tzv. valgózne postavenie.

Dôležité je, že už v ambulancii detského lekára prvého kontaktu je potrebné odlíšiť tieto odchýlky od skutočných ochorení. Pokiaľ má však lekár po dôkladnom anamnestickom a klinickom vyšetrení podozrenie na patologickú príčinu vzniku deformity, mal by čo najskôr odoslať pacienta na vyšetrenie k ortopédovi. Ak však ide len o fyziologickú odchýlku vo vývine, starostlivé fyzikálne vyšetrenie a vysvetlenie prirodzeného vývinu končatín u detí vo väčšine prípadov stačia na upokojenie rodičov. 

Osové postavenie dolných končatín v detskom veku sa v rámci normálneho vývoja mení.

U novorodencov a dojčiat je normálny nález oboch dolných končatín do "O" (genua vara).

S normálnym rastom sa dolné končatiny do veku 2 rokov napriamujú a s ďalším vývinom sa dolné končatiny postupne menia do tvaru "X" (genua valga). Vo veku 6 - 7 rokov sa toto postavenie kolien spontánne koriguje a pretrváva celý zvyšok života. Ak po tomto veku odchýlka niektorej výrazne pretrváva, je nutné už vylúčiť iné ochorenia. Zväčša platí , že ak nejde o výrazný obojstranný alebo len jednostranný nález, môžeme ich radiť medzi normálne vývojové odchýlky. V prípade, ak sa potvrdí patológia, liečba spočíva prevažne v protetickom ošetrení. Vo vážnych prípadoch je nutné pristúpiť k operačnej liečbe.

K ďalším častým príčinám návštev patria tzv. rotačné (torzné) odchýlky dolných končatín. Pri týchto odchýlkach dochádza k poruchám chôdze, ktoré sa prejavujú v zmysle - in-toeing (chôdza so špičkami vtočenými dovnútra) alebo out-toeing (chôdza so špičkami vytočenými von). Príčiny sú rôzne - genetika, rozdielna rýchlosť rastu kosti predkolení a iné. Pri vyšetrení dieťaťa je dôležité určiť lokalizáciu príčiny poruchy pri chôdzi, tá môže byť na úrovni stehna, predkolenia, alebo nohy.

Všeobecne platí, že približne do 7 rokov sa väčšina týchto odchýlok sama od seba vyrieši. Pri ťažších prípadoch je nutné doplniť aj zobrazovacie vyšetrenie (RTG, CT). Liečba spočíva zväčša v protetickom ošetrení, pri ťažších pretrvávajúcich nálezoch je nutné zvážiť operačnú liečbu.

V neposlednom rade k poruchám chôdze môžeme zaradiť aj chôdzu na špičkách (špičkovanie).

Pre chôdzu po špičkách je typický súmerný bilaterálny nález. Po dokončení chôdze je dieťa schopné položiť päty na podložku. "Špičkovanie" nie je súčasťou evolúcie normálnej chôdze, nie každé dieťa chodí po špičkách. Na druhej strane, väčšina detí chodiacich po špičkách netrpí žiadnym závažným neurologickým ochorením. Zriedkavo je však chôdza po špičkách prejavom Charcot-Marie-Toothovej choroby, Duchenovej alebo inej svalovej dystrofie alebo detskej mozgovej obrny. Jednostranné špičkovanie môže byť prejavom nezistenej dislokácie alebo iného ochorenia bedrového kĺbu. Liečba týchto ochorení spočíva v protetickom, či operačnom liečení