MUDr. Martina Zachvejová Maslenová

31.01.2021

Absolventka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Získaná špecializácia v obore ortopédia a traumatológia pohybového ústrojenstva LF UK v Bratislave
Absolvované odborné stáže a kurzy zamerané na manažment úrazov a tumorov
V minulosti lekár a odborný garant špecializovaného tímu Medical Centra automobilového pretekárskeho okruhu Slovakia Ring
Ortopéd v súkromnom zdravotníckom zariadení
Aktívne sa venuje triatlonu
Podľa dcéry Nelky je pani doktorka kostičková