Chondrogrid - nová forma kolagénu

21.04.2024

HYDROLYZOVANÝ KOLAGÉN

ChondroGrid je lokálne pôsobiaca zdravotnícka pomôcka, ktorá umožňuje, aby peptidy s nízkou molekulovou hmotnosťou hydrolyzovaného kolagénu boli k dispozícii priamo v postihnutom kĺbe. Predstavuje účinnú liečbu bolesti a zníženú funkciu kĺbu, spôsobenú kĺbovými patologickými procesmi.

Kolagén tvorí hlavný komponent všetkých intraartikulárnych štruktúr. Preto, akonáhle je do kĺbu injekčne aplikovaný hydrolyzovaný kolagén (zmes peptidov s nízkou molekulovou hmotnosťou), tieto malé molekuly sa aktívne zapájajú do hojivých a posilňujúcich procesov kĺbového matrixu a tiež napomáhajú obnove a zachovaniu natívneho trofického stavu všetkých kompartmentov kĺbu.

Pomôcka CHondroGrid® obsahuje 4 mg lyofilizovaných peptidov o molekulovej hmotnosti nižšej ako 3 kDa. Po vytvorení suspenzie zmiešaním s vodou pre injekcie a následnej intraartikulárnej aplikácii sa tieto peptidy rozprestrú po vnútrajšku kĺbového povrchu.

CHondroGrid® účinkuje priamo na postihnutých miestach prostredníctvom pôsobenia aminokyselín špecifických pre kolagén, ktoré podporia štrukturálnu a funkčnú obnovu intraartikulárnych štruktúr. Výsledkom tohoto pôsobenia je zníženie bolestivosti a zlepšenie pohyblivosti postihnutého kĺbu. CHondroGrid® preto svojím pôsobením pomáha pacientom znížiť spotrebu analgetík a nesteroidových antireumatík.

Vedecký výskum ukázal, že nízkomolekulárne kolagénové peptidy sú prirodzeným produktom fyziologickej degradácie kolagénu. Pokiaľ sú tieto peptidy v kĺbe prítomné, stávajú sa stavebnými kameňmi novo vznikajúcich kolagénových reťazcov.

CHONDROGRID® JE INOVATÍVNE RIEŠENIE LIEČBY BOLESTIVÝCH, DYSFUNKČNÝCH A DEGENERATIVNÝCH KĹBOVÝCH PORÚCH.