Bedrové kĺbiky u novorodencov. Kedy s bábätkom k ortopédovi?

01.03.2018

Kontrola bedrových kĺbikov patrí určite do rúk odborníka a je preto mimoriadne dôležité nepodceniť ich vývoj už v novorodeneckom veku. Návšteva detského ortopéda je potrebná už v 1. mesiaci života, kedy ešte nie je bedro u novorodenca "stabilizované". Pripraví sa sonografický skríning a v prípade patologického nálezu sa určí spôsob liečby.

U novorodencov s normálnym sonografickým nálezom sa následne vykonáva kontrola v štvrtom mesiacu veku. Ak je nález v poriadku, dieťa sa vyraďuje zo sledovania. U detí s pozitívnym nálezom sa robia sonografické kontroly podľa závažnosti nálezu. Sonografické vyšetrenie nijako dieťaťu neškodí (vyšetrenie je bez RTG). Za ideálne sa považuje vykonať dve sonografické skríningové vyšetrenia dieťaťa. Včasná diagnostika zabezpečí až 95 % úspešnosť liečby s nízkym rizikom komplikácií.

AKÉ PORUCHY BEDROVÝCH KĹBOV SA OBJAVUJÚ U NOVORODENCOV?

 • Dysplázia (nevyvinutie)
 • Čiastočné alebo úplné vykĺbenie bedra

Ide vlastne o odchýlku tvaru bedrového kĺbu, ktorá vzniká počas vývinu. Tá sa následne negatívne vyvíja. Odchýlky môžu vzniknúť už počas vnútromaternicového života. No v správnom prostredí sa nesprávny tvar bedrového kĺbu môže zmeniť tak, aby neskôr plnil svoju funkciu. Mnohé vykĺbenia vznikajú tlakom úzkej matkinej panvy (pri polohe koncom panvovým) alebo tlakom matkinej chrbtice (pri polohe hlavičkou) na veľký hrboľ stehennej kosti plodu.

Medzi rizikové faktory patrí:

 • Pôrod koncom panvovým
 • Pohlavie (dievča)
 • Pozitívna rodinná anamnéza a etnické pozadie
 • Nižší objem plodovej vody (Oligohydramnion)
 • Prvorodička (malá maternica/veľké dieťa)

Liečba je väčšinou konzervatívna. Spočíva v abdukčnom držaní dolných končatín (dosahujeme správnym balením). Pri zistených chorobných nálezoch na novorodeneckom bedre sa na toto udržanie polohy používa ortopedická pomôcka. Len málo prípadov vyžaduje operačné riešenie.

V roku 2008 bolo vydané Odborné usmernenie MZ SR o skríningu, diagnostike a liečbe dysplázií u detí:

 • Prvotný skríning bedrového kĺbu novorodenca vykonáva po pôrode neonatológ alebo pediater na neonatologickom pracovisku fyzikálnym vyšetrením bedrových kĺbov pri posúdení celkového zdravotného stavu.
 • Pri zistení patologického nálezu odosiela novorodenca bez omeškania k ďalšej diagnostike a liečbe ortopédovi.
 • Ortopéd najneskôr do 4. týždňa veku novorodenca vykonáva u všetkých novorodencov vyšetrenie: klinické (testy podľa Ortolaniho a Barlowa, a iné) a vyšetrenie ultrasonografické.
 • V prípade patologického nálezu liečbu dysplázie navrhuje, vykonáva a sleduje ortopéd.

Potrebujete termín u lekára?